Title: Aplikace kinestetického učebního stylu do výuky anglického jazyka v MŠ
Other Titles: Kinaesthetic learning methods applied in English language teaching in preschool education
Authors: Purkertová, Adéla
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37349
Keywords: kinestetický učební styl;anglický jazyk;pohybové hry;předškolní věk
Keywords in different language: kinaesthetic learning methods;english language;movement games;preschool age
Abstract: Bakalářská práce na téma "Aplikace kinestetického učebního stylu do výuky anglického jazyka v MŠ" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno předškolní období, pohybové schopnosti a dovednosti, kinestetický učební styl výuky, výuka anglického jazyka v MŠ, popis dvou metod výuky cizího jazyka a problematika bilingvismu. Cílem praktické části bakalářské práce bylo navrhnout, realizovat a upravit pohybové hry a aktivity v anglickém jazyce pro výuku v MŠ. Věřím, že jsem vytvořila výukový nástroj plný anglických pohybových her a aktivit, které mohou využít učitelé v MŠ nebo učitelé cizích jazyků.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the topic of "Kinaesthetic learning methods applied in English language teaching in preschool education". It is divided into two parts - theoretical and practical. The preschool period, motor abilities and skills, kinaesthetic learning style of teaching, English language teaching in preschool education, description of two methods of teaching a foreign language and bilingual issue are described in the theoretical part. The aim of the practical part was to design, implement and modify movement games and activities in English language for teaching in preschool education. I believe I have developed a teaching tool full of English movement games and activities, which can be used by teachers in preschool education or foreign language teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adela_Purkertova.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Purkertova A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce146,61 kBAdobe PDFView/Open
Purkertova A. - OP.pdfPosudek oponenta práce169,82 kBAdobe PDFView/Open
Purketova A..pdfPrůběh obhajoby práce47,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37349

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.