Název: Elektromagnetický návrh dvoustupňového magnetického děla
Další názvy: Design of a two-stage coil gun
Autoři: Suchý, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Frank Zdeněk, Ing.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37353
Klíčová slova: coilgun;cívkové dělo;railgun;kolejnicové dělo;magnetické pole;metoda konečných prvků;elektromagnetický návrh;dvoustupňové magnetické dělo;ansys maxwell 3d
Klíčová slova v dalším jazyce: coilgun;railgun;magnetic field;finite element method;electromagnetic design;two stage magnetic launch;ansys maxwell 3d
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vlastní návrh dvoustupňového magnetického děla. Dále se zabývá zjištěním různých druhů uplatnění magnetických děl v historii i současnosti a jejich rozdělení do základních skupin dle konstrukce. Vlastní návrh je ověřen pomocí metody konečných prvků v programu Ansys Maxwell 3D. Závěrem práce je zhodnocení výsledků dopočítaných i nasimulovaných a vyjádření konkrétních hodnot magnetického děla, například úsťová rychlost, čas letu a vzdálenost dostřelu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses presents my own design of the two-stage coilgun. It discusses different types of magnetic launches used in history and present and categorizes them into groups according to their construction. Proposed design is verified by finite element method using SW tool Ansys Maxwell 3D. Also, the study concludes all the important calculated and simulated results and discusses key technical properties such as muzzle velocity, flight time and shooting range.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Suchy, 2019.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078642_oponent.pdfPosudek oponenta práce734,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078642_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce914,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078642_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37353

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.