Title: Elektromagnetický návrh dvoustupňového magnetického děla
Other Titles: Design of a two-stage coil gun
Authors: Suchý, Jiří
Advisor: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Frank Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37353
Keywords: coilgun;cívkové dělo;railgun;kolejnicové dělo;magnetické pole;metoda konečných prvků;elektromagnetický návrh;dvoustupňové magnetické dělo;ansys maxwell 3d
Keywords in different language: coilgun;railgun;magnetic field;finite element method;electromagnetic design;two stage magnetic launch;ansys maxwell 3d
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vlastní návrh dvoustupňového magnetického děla. Dále se zabývá zjištěním různých druhů uplatnění magnetických děl v historii i současnosti a jejich rozdělení do základních skupin dle konstrukce. Vlastní návrh je ověřen pomocí metody konečných prvků v programu Ansys Maxwell 3D. Závěrem práce je zhodnocení výsledků dopočítaných i nasimulovaných a vyjádření konkrétních hodnot magnetického děla, například úsťová rychlost, čas letu a vzdálenost dostřelu.
Abstract in different language: The bachelor theses presents my own design of the two-stage coilgun. It discusses different types of magnetic launches used in history and present and categorizes them into groups according to their construction. Proposed design is verified by finite element method using SW tool Ansys Maxwell 3D. Also, the study concludes all the important calculated and simulated results and discusses key technical properties such as muzzle velocity, flight time and shooting range.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Suchy, 2019.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
078642_oponent.pdfPosudek oponenta práce734,85 kBAdobe PDFView/Open
078642_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce914,66 kBAdobe PDFView/Open
078642_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce77,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.