Title: "UNEXPECTED ..."
Other Titles: "UNEXPECTED ..."
Authors: Klimenko, Tatiana
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Hudečková Martina, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37385
Keywords: plot;ruina;kamufláž;prázdnota;nahromadění;odtrženost.
Keywords in different language: fence;ruins;camouflage;emptiness;piling up;isolation
Abstract: Between Love je kolekce sochařských objektů vytvořených v procesu studia fiktivních vzpomínek. Posuny prostorových vztahů vyvolávají v "paměti minulosti" chyby, výpadky, navrstvení. Kolekce se skládá z pěti objektů, nejedná se však o uzavřený příběh, ale o pouhý začátek. Je to můj první pokus o ukázání vizuálních fragmentů, obrazů a znaků z putování mým vnitřním světem.
Abstract in different language: "Between Love" is a collection of sculptural objects created during the process of exploring fictional memories. The shifts in spatial relations in the "memory of the past" can cause errors, failures, and layerings. The collection consists of five objects. But it's not the final of the story, it's inception. It's my first attempt to bring visual fragments, images, and signs from my inner journey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
klimenko_DP.pdfPlný text práce16,14 MBAdobe PDFView/Open
Klimenko.pdfPosudek oponenta práce815,05 kBAdobe PDFView/Open
Klimenko_0.pdfPosudek vedoucího práce716,25 kBAdobe PDFView/Open
Klimenko_1.pdfPrůběh obhajoby práce342,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.