Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPřibyl Petr, Ing.
dc.contributor.authorRychtářová, Lenka
dc.contributor.refereeHolý Lukáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-18
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:21Z-
dc.date.available2018-9-10
dc.date.available2020-07-17T13:41:21Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-15
dc.identifier79505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37411-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá prístupy a metodikami softwarového inženýrství a nástroji urcenými ke správe úloh. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s metodikou vybrané spolecnosti, identifikovat problémy spojené s procesy a navrhnout zmeny procesu ci nástroju. Rešením identifikovaných problému je zejména vytvorení metodické znalostní skupiny a použití nástroje JIRA Software. Úcelem této skupiny je standardizovaná správa metodik a rízené zlepšování procesu dané spolecnosti. V rámci overení s klícovými uživateli bylo stanoveno, že nástroj JIRA Software není v soucasné chvíli vhodné využít vzhledem ke specifikum na servisní projekty. U vývojových projektu bude nástroj prínosem.cs
dc.format116
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrupcs
dc.subjectscrumcs
dc.subjectanalýza procesůcs
dc.subjectiszacs
dc.subjectjira softwarecs
dc.subjecttrellocs
dc.subjectredminecs
dc.titleAnalýza procesů ve firmě se zaměřením na používání systému pro správu zákaznických požadavkůcs
dc.title.alternativeCompany process analysis focused on the requirements management systemen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedContent of the Diploma Thesis is based on different attitudes and methods of software engineering and tasks engineering. Main task of publication was to get a knowledge of methodology of specific company, to identify problems connected with workflows and propose changes and improvements of processes or appropriate tools. Solution of discovered problems is mainly represented by creation of a methodic - knowledge group and implementation of Atlassian tool - JIRA. Purpose of this group is to standardize methodology management and software process improvement of chosen company. After consultation with key users, it was decided, that implementation of JIRA tool would not be appropriate for service projects. For development projects, the company sees benefit of usage of proposed tool.en
dc.subject.translatedrupen
dc.subject.translatedscrumen
dc.subject.translatedprocess analysisen
dc.subject.translatediszaen
dc.subject.translatedjira softwareen
dc.subject.translatedtrelloen
dc.subject.translatedredmineen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LR.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
A16N0090Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce452,7 kBAdobe PDFView/Open
A16N0090Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce409,7 kBAdobe PDFView/Open
A16N0090Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce195,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.