Title: Strategie učení a školní úspěšnost u dětí mladšího školního věku
Other Titles: Learning strategies for younger school children
Authors: Bauerová, Dita
Advisor: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37564
Keywords: strategie učení;motivace;výkonová motivace;mladší školní věk;metakognice;autoregulace;sebepojetí;self-efficacy
Keywords in different language: learning strategy;motivation;performance motivation;younger school age;metacognition;self-regulation;self-concept;self-efficacy
Abstract: Cílem této práce je shrnout nejvýznamnější pojmy, které se týkají strategie učení. Bakalářská práce popisuje učení a strategie učení. Důraz je dán na motivaci, metakognici, autoregulaci, bez které by celý proces učení nemohl kvalitně fungovat. Tato práce se věnuje mladšímu školnímu věku, který je na vliv učení a zpracovávání motivů nejvhodnější. Dále práce zahrnuje také styly učení a výkonovou motivaci.
Abstract in different language: The aim of this work is to summarize the most important concepts related to learning strategy. The bachelor thesis describes learning and learning strategies. Emphasis is given to motivation, metacognition, self-regulation, without which the whole learning process would not work well. This work describing the younger school age, which is the most suitable for the influence of learning and motive processing. The work also includes learning styles and performance motivation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strategie uceni u mladsiho skolniho veku.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce519,62 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce586,68 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce274,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.