Title: Progresivní zdanění v ČR a ve vybraných státech EU
Other Titles: Progressive taxation in the Czech Republic and in selected countries in the EU
Authors: Kafka, Jan
Advisor: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37647
Keywords: daňové právo;daň;daňová soustava;daň z příjmů fyzických osob;základ daně;sazba daně;progresivní sazba daně;lineární sazba daně;rovná daň;daňová spravedlnost
Keywords in different language: tax law;tax;tax system;personal income tax;tax base;tax rate;progressive tax rate;linear tax rate;equal tax;tax justice
Abstract: Diplomová práce pojednává o progresivním zdanění v České republice a ve vybraných státech Evropské unie. Cílem práce je zhodnotit současný způsob zdanění příjmů fyzických osob v České republice, zhodnotit nastavení a legislativní zakotvení daňové sazby a způsob výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Mezi vybrané státy EU jsou pro účely této práce zařazeny Slovenská republika a Spolková republika Německo. Snahou práce je přiblížit čtenářům způsob stanovení daně z příjmů fyzických osob v těchto státech a nabídnout prostřednictvím těchto přehledů směry, kterými Česká republika může směřovat v oblasti nastavení daňové sazby daně z příjmů fyzických osob.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with progressive taxation in the Czech Republic and in selected EU states. The aim of this work is to evaluate current methods of personal income taxation in the Czech Republic as well as the setting and the way the tax rate and the method of calculation of personal income tax are enshrined in Czech legislation. For these purposes, the Federal Republic of Germany and the Slovak Republic have been chosen. Ultimately, the primary goal of this thesis is to depict the methods used for assessing the personal income tax in those countries and to offer possible directions in which the Czech Republic may go in terms of setting the personal income tax rate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan Kafka_Progresivni zdaneni v CR a ve vybranych statech EU.pdfPlný text práce864,17 kBAdobe PDFView/Open
ved.p. Kafka.pdfPosudek vedoucího práce461,23 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Kafka.pdfPosudek oponenta práce696,11 kBAdobe PDFView/Open
p.o.Kafka.pdfPrůběh obhajoby práce556,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.