Title: Závislá práce jako předmět úpravy pracovního práva
Other Titles: The dependent work as the object of labour law
Authors: Příplatová, Simona
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37659
Keywords: závislá práce;nelegální práce;zaměstnanec;zaměstnavatel;profesionální sportovec;profesionální sportovní smlouva
Keywords in different language: dependent work;illegal work;employee;employer;professional athlete;professional sports contract
Abstract: Diplomová práce se zabývá vymezením závislé práce jako předmětu úpravy pracovního práva a možným podřazením profesionální sportovní činnosti pod výkon závislé práce. Závislá práce je vykonávána na základě sjednaného pracovního poměru nebo na základě právního vztahu založeného dohodami konanými mimo pracovní poměr. Část diplomové práce je věnována agenturnímu zaměstnávání a nelegální práci. Cílem práce bylo vymezení pojmu závislé práce a rozbor jejích znaků a podmínek. Dalším stanoveným cílem bylo zodpovězení otázky, zda lze nahlížet na profesionálního sportovce jako na zaměstnance.
Abstract in different language: This thesis deals with the definition of dependent work as an object of labor law regulation and with possible subordination of professional sporting activities to the performance of dependent work. Dependent work is performed on the basis of an agreed employment or on the basis of agreements on work performed outside the employment. Part of this thesis is devoted to agency employment and illegal activities. The aim of the thesis is to define the concept of dependent work and analyze its characteristics and conditions. Another aim is to answer the question of whether a professional
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce800,28 kBAdobe PDFView/Open
Priplatova-2.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Priplatova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Priplatova Simona.pdfPrůběh obhajoby práce346,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.