Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVeselá, Terezie
dc.contributor.refereeTupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:43:48Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-07-17T13:43:48Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-20
dc.identifier79785
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37673
dc.description.abstractPráce se zabývá hodnocením připravenosti vybrané části podniku IAC Group, geograficky nejrozšířenějšího přímého dodavatele do automobilového průmyslu, na zavádění iniciativy Průmysl 4.0. Konkrétně výrobního závodu Přeštice 2, který je nejnovějším závodem a současně největší investicí IAC Group. Součástí diplomové práce je charakteristika pojmu Průmysl 4.0, též označovaného jako 4. průmyslová revoluce, přiblížení Inciativy Průmysl 4.0 v ČR jako ekvivalentu k ostatním světovým iniciativám a popis stavu implementace této iniciativy v ČR. Součástí práce je rešerše vybraných existujících evaluačních modelů a hodnocení podniku prostřednictvím dvou z těchto modelů. Vybraný podnik je detailně hodnocen na základě evaluačního modelu vytvořeného pro potřeby hodnocení právě vybrané části podniku. Prostřednictvím navrženého evaluačního modelu jsou hodnoceny jednotlivé oblasti definované jako klíčové pro úspěšné zavádění inciativy Průmysl 4.0.Součástí hodnocení je stanovení úrovní připravenosti pro dílčí oblasti a pro podnik jako celek.cs
dc.format126 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprůmysl 4.0cs
dc.subjectiniciativa průmysl 4.0cs
dc.subjectčtvrtá průmyslová revolucecs
dc.subjecthodnocení připravenosti/zralostics
dc.titleHodnocení připravenosti vybraného podniku na zavádění iniciativy Průmysl 4.0cs
dc.title.alternativeEvaluation of the readiness of the selected company for the implemementation of the Industry 4.0 initiativeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the evaluation of the readiness for implementation initiative industry 4.0 of selected part of the IAC Group, which is the world´s largest supplier of automotive interior parts. Specifically, the production plant Přeštice 2, which is the latest plant and the largest investment of the IAC Group. Part of the thesis is characteristic of Industry 4.0, commonly referred to as the fourth industrial revolution, description of the Initiative Industry 4.0 in the Czech Republic as an equivalent to other world initiatives and current status of implementation of this initiative in Czech Republic. The thesis also includes research of selected existing evaluation models and evaluation of the company through two of these models. For evaluation of the selected part of company new evaluation model was designed. The evaluation model evaluates the individual areas defined as key for the successful implementation of the Industry 4.0 initiative. The assessment includes definition of readiness levels for each dimension and for the enterprise as whole.en
dc.subject.translatedindustry 4.0en
dc.subject.translatedinitiative industry 4.0en
dc.subject.translatedthe fourth industrial revolutionen
dc.subject.translatedreadiness/maturity evaluation modelen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Terezie Vesela.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Vesela.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Vesela (2).pdfPosudek vedoucího práce926,91 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Vesela.pdfPrůběh obhajoby práce755,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37673

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.