Title: Automatická klasifikace škodlivých URL
Other Titles: Automatic classification of malicious URLs
Authors: Lovčí, Marek
Advisor: Švec Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Ircing Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37686
Keywords: strojové učení;počítačová bezpečnost;url;klasifikace
Keywords in different language: machine learning;cybersecurity;url;classification
Abstract: Tato práce shrnuje současný stav využití metod strojového učení v počítačové bezpečnosti. Prezentuje způsoby jak může být strojové učení využito jako obraný mechanizmus proti útokům, včetně příkladů systémů, vytvořených předními společnostmi v oboru počítačové bezpečnosti. Následně je v práci prozkoumáno téma zranitelností a možností útoků na modely strojového učení samotné, spolu s možnostmi zneužití takovýchto technik ve škodlivém software za účelem kradení dat, či skrytí přítomnosti malware v napadeném systému. V následující kapitole jsou analyzovány techniky klasifikace URL a je implementováno několik klasifikátorů, které rozhodují o škodlivosti, nebo nezávadnosti předložených URL adres. V poslední části je prezentován framework pro vysvětlování závěrů modelů strojového učení.
Abstract in different language: The thesis summarizes current state of machine learning and cybersecurity. The ways how machine learning can be used to protect against adversary attacks are presented, with examples of defense systems constructed by IT security companies. In the same part the topic of machine learning models vulnerabilities and means of exploitation to help malicious software steal data and hide its presence are explored. In the next chapter, the URL classification techniques are analysed and several classifiers are implemented in order to decide on harmfulness or harmlessness of given URLs. In the end, the framework explaining machine learning models' conclusions and its possible applications is investigated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lovci-bachelors-thesis.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
lovci-v.pdfPosudek vedoucího práce673,11 kBAdobe PDFView/Open
lovci-o.pdfPosudek oponenta práce687,25 kBAdobe PDFView/Open
lovci-p.pdfPrůběh obhajoby práce285,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.