Title: Vlnové řízení vícehmotového pružného systému
Other Titles: Wave based control of multi-mass flexible system
Authors: Kučera, Martin
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Referee: Langmajer Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37692
Keywords: dynamický systém;vlnové řízení;vícehmotový systém
Keywords in different language: dynamic system;wave based control;multi-mass system
Abstract: Předmětem práce je průzkum principu vlnového řízení a jeho aplikace ve vícehmotových pružných systémech. V práci je popsán postup odvození obecného stavového popisu soustavy a charakteristické přenosové funkce z nekonečného řetězce, která je následně použita pro návrh regulátoru. Funkce regulační smyčky je poté ověřena na modelech s konkrétními počty vozíků. Navržené vlnové řízení je nakonec srovnáno s řízením pomocí stavového regulátoru.
Abstract in different language: The subject of this thesis is a survey of wave based control principle and its use in multi-mass flexible systems. Inference of a general state-space representation and of a characteristic tranfer function from an infinite string is described in the thesis. Characteristic transfer function is then used to create a control loop, whose functionality is verified on a model of specific length. Finally, the wave based control is compared to a system controlled by a full-state feedback controller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final.pdfPlný text práce445,1 kBAdobe PDFView/Open
kucera-v.pdfPosudek vedoucího práce677,05 kBAdobe PDFView/Open
kucera-o.pdfPosudek oponenta práce868,44 kBAdobe PDFView/Open
kucera-p.pdfPrůběh obhajoby práce316,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.