Title: Efektivní plánování hodiny
Other Titles: Effective lesson planning
Authors: Vyhnálek, Tomáš
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37744
Keywords: efektivní plánování hodiny;formální plán hodiny;alternativní plán hodiny;hodnocení plánu hodiny;cíle hodiny;teorie plánování hodiny
Keywords in different language: effective lesson planning;formal lesson planning;alternative lesson planning;evaluation of a lesson plan;aims of a lesson;theory of lesson planning
Abstract: Práce se zabývá efektivním plánováním hodiny. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům o tom, jak by měl vypadat a co by měl obsahovat efektivní plán hodiny. Na tuto část práce navazuje praktický výzkum, který se zabývá analýzou 25 plánů anglických vyučovacích hodin a zkoumá je na základě hodnoticí tabulky s kategoriemi a kritérii hodnocení. Výsledky výzkumu jsou prezentovány za pomoci grafů a jsou dále komentovány. V závěru práce jsou popsány skutečnosti, jak tento výzkum mohou využít učitelé v praxi.
Abstract in different language: The thesis deals with effective lesson planning. The first part of the work is dedicated to the theoretical background of this topic and is further followed by the analysis of 25 online English lesson plans according to the evaluation rubric specifically designed for the purpose of the research. At the end of the thesis the pedagogical implications of the research are described. The results indicate that the majority of lesson plans provided on the internet are not created according to the theory of effective lesson planning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effective lesson planning - Tomas Vyhnalek.pdfPlný text práce13,6 MBAdobe PDFView/Open
vyhnalek_ved_kleck.pdfPosudek vedoucího práce674,45 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Reyn_Vyhnalek.pdfPosudek oponenta práce439,36 kBAdobe PDFView/Open
Obh_Vyhnalek.pdfPrůběh obhajoby práce396,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.