Title: Oživlé obrazy artefiletický projekt v mateřské škole
Other Titles: Living pictures, an artefile project in nursery school
Authors: Mizerová, Kristýna
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Plíhalová Monika, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37825
Keywords: artefiletika;výtvarné činnosti v mateřské škole;předškolní děti;oživlé obrazy
Keywords in different language: artefiletic;arts activities in nursery school;preschool children;living picture
Abstract: V mé bakalářské práci se zabývám abstraktním uměním, které se snažím přiblížit předškolním dětem pomocí artefiletiky. Teoretická část přináší informace podstatné pro důkladnou přípravu praktické části. Hlavním těžištěm mé práce je didaktická část, ve které popisuji vzdělávací obsah projektu. Jsou uvedena a vyhodnocena východiska použitá pro tvorbu obsahu vzdělávajícího projektu. Dále jsou v ní uvedeny návrhy artefiletických činností, které jsem zreflektovala a vyhodnotila. Na základě této analýzy jsem u dvou z těchto činností navrhla zlepšující alteraci.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis, teaching abstract art to pre-primary school children by means of artefiletics techniques. The theoretical part focuses only at information of high usability in the following practical part. The main emphasis is put on didactic part, in which the educational content of this project is described. The description of this project also provides insight into the origins of its creation. Secondly, suggestions of artefiletic activities are included, after careful reflection and evaluation. Based on such analysis, I've altered two of those activities with improvement suggestions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka-mizerova.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
MIZEROVA_posudek_vedouci_Komzakova_2019.pdfPosudek vedoucího práce120,32 kBAdobe PDFView/Open
MIZEROVA_posudek_oponent_Plihalova_2019.pdfPosudek oponenta práce122,75 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Mizerova Kristyna_2019.pdfPrůběh obhajoby práce504,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.