Title: Historie divadelního souboru v Sokolově v období od 20. let 20. století do konce 2. světové války
Other Titles: The history of the theatre group in Sokolov in period from the 20s of the 20th century until the end of World War II
Authors: Tonhauzerová, Dagmar
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37870
Keywords: sokolovsko;regionální dějiny;divadlo;divadelní soubor;období 1920 1945;osobnosti regionu
Keywords in different language: sokolovsko;regional history;theatre;theatre ensemble;period 1920 1945;personalities of region
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá prezentací dějin divadelního souboru v Sokolově v letech 1920 až 1945. Tato práce se zabývá příběhem divadla v Sokolově ve zvoleném období a osobnostmi spojenými s tímto regionem a historií. Část diplomové práce mapuje divadelní představení profesionálních souborů v německém jazyce. Češtinu používaly amatérské soubory, které tvořili čeští učitelé. Divadelní život v Sokolově byl ovlivněn sociální a politickou situací.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the presentation of the history of the theater ensemble in Sokolov from 1920 to 1945. This thesis is focused on the story of the theatre in Sokolov in the chosen period and the personalities associated with this region and interval of history. The part of thesis maps theater performances of professional ensembles who they acted in German language. Czech language was used by amateur ensembles that were Czech teachers. The theater life in Sokolov was influenced by the social and political situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalaseka prace Tonhauzerova.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFView/Open
tonhauzerova_novotny.pdfPosudek oponenta práce53,84 kBAdobe PDFView/Open
tonhauzerova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce39,33 kBAdobe PDFView/Open
tonhauzerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce242,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.