Title: Autor mého regionu - Karel Mejstřík
Other Titles: The author of my region - Karel Mejstřík
Authors: Konopásková, Šárka
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37872
Keywords: karel mejstřík;spisovatel;rakovnicko;regionální autor;próza
Keywords in different language: karel mejstřík;writer;rakovník region;regional author;prose
Abstract: Tématem této bakalářské práce je "Autor mého regionu - Karel Mejstřík". Hlavním cílem práce je představit téměř zapomenutého autora. Práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. První část se zabývá osobním a profesním životem autora. Ve druhé kapitole jsem se pokusila o rozbor tří prozaických děl. Při analýze jsem se zaměřila převážně na stránku tematickou, ale také kompoziční a jazykovou. V závěrečné pasáži jsem se věnovala zařazení autora do kontextu regionu.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is "The author of my region - Karel Mesjtřík". The main purpose of the work is to introduce this almost forgotten author. I divided the thesis into three main parts. The first chapter maps author´s personal and professional life. In the second part I tried to analyse his three prose books. When I was examining the text I was focused on the topic, composition, language and setting and time. Final chapter focuses on Mejstřík´s contribution to the Rakovník region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Konopaskova Sarka_2019.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
konopaskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce225,95 kBAdobe PDFView/Open
konopaskova_novotny.pdfPosudek oponenta práce37,5 kBAdobe PDFView/Open
konopaskova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce29,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.