Title: Strategie aktérů ve vyjednávání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie
Other Titles: Strategy of Actors in Negotiating the United Kingdom´s Exit from the European Union
Authors: Šrámek, Jakub
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37892
Keywords: spojené království;evropská unie;brexit;vyjednávání;bílá kniha;dohoda o vystoupení
Keywords in different language: united kingdom;european union;brexit;negotiations;white paper;withdrawal agreement
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Zaměřuje se na historické vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Popisuje a porovnává počáteční cíle obou aktérů. Dále se soustředí na samotná jednání. Popisuje rozdíly mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií v jejich přístupu. V závěrečné části se práce zaměřuje na dohodu o vystoupení, kterou schválila Evropská rada a vláda Theresy Mayové v listopadu 2018. Popisuje, jak byla problematická témata vyřešena, a která strana ustoupila v kterých otázkách.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the exiting of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union. It focuses on the historical relations between the United Kingdom and the European Union. It describes and compares the initial goals of both actors. Then it focuses on the negotiations itself. It describes differences between the United Kingdom and the European Union in their approach. In the final part, the thesis focuses on the withdrawal agreement that was agreed by the European Council and Theresa May's cabinet in November 2018. It describes how were the problematic topics resolved and which side made what concessions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strategie akteru ve vyjednavani o vystoupeni Spojeneho kralovstvi z Evropske unie.pdfPlný text práce368,9 kBAdobe PDFView/Open
Sramek_BP_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP-mvts-ved-sramek.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Sramek.pdfPrůběh obhajoby práce286,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.