Title: Arménie jako geograficky znevýhodněný stát
Other Titles: Armenia as a geographically disadvantaged country
Authors: Písecký, Patrik
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37926
Keywords: arménie;kavkaz;vnitrozemský stát;post-sovětský prostor;náhorní karabach;arménská genocida;ekonomická blokáda;společenství nezávislých států;eurasijská ekonomická unie
Keywords in different language: armenia;caucasus;landlocked state;geographical disadvantage;post-soviet region;nagorno-karabakh conflict;armenian genocide;economic blocade;commonwealth of independent states (cis);eurasian economic union
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje státu Arménie a jejímu geografickému znevýhodnění. Práce se zabývá, jakým způsobem se geografické znevýhodnění projevuje v ekonomické situaci Arménie a především jak ovlivňuje arménskou zahraniční politiku a obchod.Popisuje vývoj diplomatických a ekonomických vztahů Arménie a jejích sousedních států od rozpadu Sovětského svazu.V závěru analyzuje různé arménské snahy o zlepšení své ekonomické situace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Armenia and its geographical disadvantaged position. The thesis deals with how is geographical disadvantage of the country influencing its economic situation and how it affects Armenian foreign policy.It describes a process of economic and diplomatic relations of Armenia with its neighbouring states since the dissolution of the Soviet Union.It also analyzes different Armenian efforts to improve its poor economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pisecky (1).pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Pisecky_OP_Piknerova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pisecky_Bc-MV-TER_VED-zari.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pisecky.pdfPrůběh obhajoby práce444,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.