Title: Návrh hlavního pohonu soustružnického vřeteníku
Other Titles: Design of a main drive for a turning spindle
Authors: Strnad, Stanislav
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kubíček Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37932
Keywords: soustruh s-mt;hlavní pohon soustruhu;zatěžovací spektrum;tepelně stabilní otáčky;tuhost vřetene;tuhost uložení;mkp vřeteníku soustruhu
Keywords in different language: lathe s-mt;main drive of lathe;load spectrum;thermally stable rotation speed;spindle stiffness;bearing stiffness;fem of lathe headstock
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh hlavního pohonu soustruhu S-MT od firmy ŠKODA MACHINE TOOL. V úvodu práce je nejprve stanoveno zatěžovací spektrum. S využitím programu KISSsys je proveden kontrolní výpočet typizované převodovky hlavního pohonu. V další části práce je za využití programu KISSsoft proveden konstrukční návrh finálního převodu a návrh vřetene soustruhu včetně jeho uložení. V závěru práce je navržena skříň vřeteníku, jejíž tuhost je ověřena pomocí MKP softwaru.
Abstract in different language: This diploma thesis contains the design of the main drive of the lathe S-MT from ŠKODA MACHINE TOOL. In the introduction of this work is determined the load spectrum first. By using the KISSsys is created a check calculation of the standardized gearbox of the main drive. In the next part of this thesis is done the design of the final transmission and the design of the lathe spindle with its bearing by using the KISSsoft. At the end of this thesis is designed headstock cabinet, which stiffness is verified by FEM software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP STRNAD.pdfPlný text práce7,24 MBAdobe PDFView/Open
DP_Strnad_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce752,74 kBAdobe PDFView/Open
DP_Strnad_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Strnad.pdfPrůběh obhajoby práce263,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.