Title: Nominalizace a nominální styl ve vybraných druzích textu
Other Titles: Nominalisation and nominal style in selected types of text
Authors: Malá, Pavlína
Advisor: Voltrová Michaela, Dr. phil.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38041
Keywords: nominalizace;nominální styl;druhy textu;substantivum;slovotvorba
Keywords in different language: nominalisation;nominal style;types of text;substantive;word-formation
Abstract: Tato práce se zabývá nominalizací a nominálním stylem ve vybraných druzích textu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je chrakterizovat nominální styl v německém jazyce. Praktickou část práce tvoří analýza vybranýxh textů a interprezace zjištěnách výsledků.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the analysis of the nominalization and nominal style in selected types of text. The thesis is divided into two main parts - the theoretical part and practical part. The aim of the theoretical part is to explain nominal style in German language.The practical part consists of four chapters. The first chapter describes the methodology, the second chapter describes analysed text, the third chapter describes the results of the analyses and the last chapter interprets result of research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavlina Mala.pdfPlný text práce877,15 kBAdobe PDFView/Open
Mala_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Mala_op.pdfPosudek oponenta práce321,84 kBAdobe PDFView/Open
Mala_obh.pdfPrůběh obhajoby práce327,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.