Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorFraňková, Kateřina
dc.contributor.refereeKaše Vojtěch, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-29
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:42Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:48:42Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier79097
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38197
dc.description.abstractSnaha o překonání antropocentrismu v díle Petera Singera a Toma Regana a jejich snaha o ospravedlnění morálních práv zvířat. Peter Singer zakládá svůj argument na rovném zvažování zájmů osob, které jsou schopny zažívat bolest a slast. Tom Regan vnímá zvířata jako subjekty života, které mají vnitřní hodnotu nezávislou na vnějších faktorech a tím má právo na zacházení s respektem. Oba autoři se snaží vyhnout se antropocentrickému vnímání zvířat, ale oba využívají koncept rozdělení zvířecí říse na dvě skupiny z nichž jedna si morální ohledy zaslouží a druhá ne. Akorát tam, kde má antropocentrismus pouze člověka, přidávají i vyšší savce. Toto rozdělení ja ale uměle vytvořené člověkem a tudíž antropocentrické.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpeter singercs
dc.subjecttom regancs
dc.subjectantropocentrismuscs
dc.subjectmorální práva zvířatcs
dc.subjectsubjekt životacs
dc.subjectrovné zvažování zájmůcs
dc.titlePřekonání antropocentrismu Peterem Singerem a Tomem Reganemcs
dc.title.alternativeOvercoming anthropocentrism by Peter Singer and Tom Reganen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about Peter Singer and Tom Regan and their attempt to overcome predominant anthropocentric view on the animals and their moral rights. Singer's argument is based on his demand of equal consideration of interests of sentience beings, who can experience pain or pleasure. Tom Regan perceives animal as Subject-of-a-Life who have inherent value and therefore have a right to be treated with respect. Both authors try to avoid speciesism and to justify moral consideration for the animals, but they both divide animals to those, who deserve moral rights and the ones who don't. Such division is made by these philosophers from human point of view and therefore is anthropocentric. We can find examples where they favour man over animal, when there's no racional reason to do so. Therefore they both failed overcoming anthropocentrism.en
dc.subject.translatedpeter singeren
dc.subject.translatedtom reganen
dc.subject.translatedanthropocentrismen
dc.subject.translatedanimal rightsen
dc.subject.translatedsubject of a lifeen
dc.subject.translatedmoral considerationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce836,93 kBAdobe PDFView/Open
Frankova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Frankova_2.pdfPosudek oponenta práce574,68 kBAdobe PDFView/Open
Frankova_O.pdfPrůběh obhajoby práce365,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.