Název: Pohyb krajinou
Další názvy: Landscape movement
Autoři: Sefzigová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Oponent: Hodonský František, Prof. akad. mal.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38236
Klíčová slova: krajina;krajinářství;kresba;tvořivost;výtvarná výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape;landscaping;drawing;creativity;art education
Abstrakt: Předmětem diplomové práce se stává soubor šesti černobílých kreseb středního formátu, v jednom případě se jedná o velkoformátovou kresbu. Obrazy jsou nakreslené výhradně přírodninami. Použita byla černá akrylová barva v různých tónech. Cílem kvalifikační práce je vytvoření kreseb a následné použití přírodnin jako kresebného prostředku ve výtvarné výchově s ohledem na rozvoj tvořivosti. Odučená výuková jednotka a reflexe hodiny slouží k propojení souboru kreseb na téma Pohyb krajinou s praktickým využitím přírodnin v hodinách výtvarné výchově.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the thesis is a set of six middle-sized black-and-white drawings, in one case it is a large-format drawing. The paintings are drawn exclusively by natural materials. Black acrylic paint was used in different tones. The aim of the thesis is to create drawings and use them as a drawing tool in art education with regard to the development of creativity. The lesson and its feedback are used to link the set of drawings on the topic of "Movement through the Landscape" with the practical use of natural materials in the art education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sefzigova_2019.pdfPlný text práce26,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sefzigova_posudek_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sefzigova_posudek_O_Hodonsky.pdfPosudek oponenta práce582,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
scan_prubeh obhajoby_Sefzigova Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce538,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.