Název: Elektronické testy pro výuku českého jazyka
Další názvy: Electronic tests for teaching the Czech language
Autoři: Lišková, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Oponent: Vaňková Jana, PhDr.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38747
Klíčová slova: didactický test;testová úloha;elektronické testování;smart notebook;quizizz;quizlet;kahoot!;classmarker;plickers
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic test;test task;online testing;smart notebook;quizizz;quizlet;kahoot!;classmarker;plickers
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá pojem didaktický test a elektronickým testováním. Ze všeho nejvíce se zaměřuje na druhy testových úloh a na to, jak jednotlivé typy úloh správně vytvořit. Druhá část se věnuje aplikacím určeným k elektronickému testování. Podrobně se zabývá aplikacemi Kahoot!, SMART Notebook, Class Marker, Quizizz, Quizlet a Plickers. Autorka následně tvoří soubory úloh v jednotlivých aplikacích a zkoumá, jaké funkce autorovi testových úloh jednotlivé aplikace nabízí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with a theory of creating the online tests of Czech language at school. The modern world brings a lot of opportunities in teaching. There is an interactive whiteboard in almost every classroom. Thanks to it every lesson may be more efficient. The theoretical part deals with the term of didactic test. We determine its characteristics, differentiation and categories. We will focus on the types of test tasks, their characteristics and function and reveal the correct methodology of creation. This will be the resource of the practical part of the thesis. In the next part we research the electronic testing possibilities and its strenghts and weaknesses. We introduce a few apps for creating tests; namely SMART Notebook for an interactive board SMART Board, Quizlet and Quizizz. We will research in detail other apps Kahoot!, ClassMarker and Plickers. These are described in three individual chapters. We will describe test creating process, types of test tasks and feedback for the author.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAK Liskova FINALNI.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
liskova_vankova.pdfPosudek oponenta práce46,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
liskova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce54,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
liskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce318,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.