Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný Jiří, Mgr.
dc.contributor.authorNováková, Šárka
dc.contributor.refereeViktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-9-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:47Z-
dc.date.available2018-5-14
dc.date.available2020-08-24T11:39:47Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier77435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38752
dc.description.abstractPráce je zaměřena na obraz ženy v nejstarší české literární tradici. Sestává z analytické části čítající sedm kapitol, a zaměřuje se na různé aspekty ženy v literatuře raného středověku.První kapitola představuje přehled vybraných literárních pramenů, další představuje stručný historický kontext, třetí se zabývá církevními institucemi. Čtvrtá a pátá kapitola se věnuje postavením žen ve středověku, v šesté jsou zobrazeny ženy, které se objevují ve stěžejních dílech naší práce. K závěru práce se zaobíráme využitím tématu v pedagogické praxi a shrnutím poznatků.cs
dc.format48 s. (73 971 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectženacs
dc.subjectkronikacs
dc.subjectlegendacs
dc.subjectkosmova kronikacs
dc.subjectkristiánova legendacs
dc.subjectliterární památkycs
dc.subjectraný středověkcs
dc.subjectpřemyslovcics
dc.titleŽena v nejstarší české literární tvorběcs
dc.title.alternativeWoman in the oldest literary worken
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on the image of a woman in the oldest Czech literary tradition. It consists of an analytical part consisting of seven chapters, and focuses on various aspects of the woman in the early Middle Ages. The fourth and fifth chapter deals with the position of women in the Middle Ages, the sixth shows the women who appear in the core works of our work. The conclusion of the thesis deals with the use of the theme in pedagogical practice and summary of knowledge.en
dc.subject.translatedwomanen
dc.subject.translatedchronicleen
dc.subject.translatedlegenden
dc.subject.translatedkosmas´s chronicleen
dc.subject.translatedkristián´s legenden
dc.subject.translatedliterary heritageen
dc.subject.translatedearly middle agesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novakova_Sarka_2019.pdfPlný text práce446,69 kBAdobe PDFView/Open
novakova_viktora.pdfPosudek oponenta práce37,05 kBAdobe PDFView/Open
novakova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce413,88 kBAdobe PDFView/Open
novakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.