Title: Analýza toku hodnoty vybraného výrobku
Other Titles: Value stream analysis of selected product
Authors: Štěničková, Monika
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Ženíšek David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38768
Keywords: vsm;štíhlá výroba;procesní analýza;materiálový tok;vsd
Keywords in different language: vsm;lean manufacturing;process analysis;material flow;vsd
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu výrobního procesu u vybraného výrobku a aplikaci metody VSM ve společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. Součástí práce je v první řadě zmapování současného stavu výrobního procesu a identifikace nedostatků. V druhé řadě pak navržení budoucího stavu a odstranění těchto nedostatků v procesu. Hlavním cílem je zkrácení průběžné doby výroby a navýšení VA indexu.
Abstract in different language: The main focus of the diploma thesis is an analysis of production process of selected product and aplication of VSM method in Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. The first part of the thesis maps current state of the production process and identifies weak spots. The second part designs future state with eliminated weak spots. The main goal is shortening of lead time and increasing of VA index.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stenickova.pdfPlný text práce8,22 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Stenickova.pdfPosudek oponenta práce886,26 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoce_vedouciho_DP_Stenickova.pdfPosudek vedoucího práce804,61 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Stenickova.pdfPrůběh obhajoby práce431,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.