Title: Komparace analyticko-syntetické a genetické metody ve výuce na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Comparation of analytical and syntetical method of reading against genetical method of reading in primary teaching
Authors: Chlumská, Hana
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39083
Keywords: komparace;analyticko-syntetická metoda;genetická metoda;historie metod;prvopočáteční čtení;čtenářská dovednost;školní připravenost;výzkum;první ročník zš;reedukace.
Keywords in different language: comparation;analytical and synthetical method;genetical method;history of methods;first reading;reader´s skill;school readiness;research;first class of elementary school;reeducation.
Abstract: Tato diplomová práce porovnává dvě metody prvopočátečního čtení, analyticko-syntetickou a genetickou. Analyticko-syntetická metoda je v České republice nejrozšířenější a genetická metoda se stává předmětem moha diskuzí. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o historii různých metod, o předpokladech a problematice prvopočátečního čtení. V praktické části je popsán průběh celého školního roku. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky diagnostického testu čtení.
Abstract in different language: This diploma thesis compares two methods of the very initial reading, the methods analytic-synthetic and genetic. The analytic-synthetic method has been used the most widely in the Czech Republic and the genetic method has become the subject of many discussions. The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the history of various methods, the preconditions which are needed to master it and the issues of the initial reading. The practical part describes the course of teaching of the reading one school year. At the conclusion of the diploma thesis, the results of the diagnostic reading test are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE -Hana Chlumska.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
chlumska_novakova.pdfPosudek vedoucího práce35,47 kBAdobe PDFView/Open
chlumska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce271,45 kBAdobe PDFView/Open
chlumska_franta.pdfPosudek oponenta práce431,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.