Název: Klatovský rodák Karel Slavoj Amerling a jeho dílo
Další názvy: Karel Slavoj Amerling, a native of Klatovy, and his work.
Autoři: Jahn, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39164
Klíčová slova: karel slavoj amerling;budeč;klatovy;praha;ernestinum;pedagog;lékař;spisovatel;přírodovědec.
Klíčová slova v dalším jazyce: karel slavoj amerling;budeč;klatovy;ernestinum;pedagogue;doctor;writer;naturalist.
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá klatovským rodákem Karlem Slavojem Amerlingem. Zaměřuje se na jeho život a dílo. Bakalářská práce se také zabývá aktualizací povědomí o Karlu Slavoji Amerlingovi. Dotazníkové šetření je součástí práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the native of Klatovy Karel Slavoj Amerling. He focuses on his life and work. The bachelor thesis deals with updating the awareness of Karel Slavoj Amerling. The questionnaire survey is part of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Karel Slavoj Amerling.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jahn V.pdfPosudek vedoucího práce416,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jahn O.pdfPosudek oponenta práce713,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jahn P.pdfPrůběh obhajoby práce264,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39164

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.