Title: Klatovský rodák Karel Slavoj Amerling a jeho dílo
Other Titles: Karel Slavoj Amerling, a native of Klatovy, and his work.
Authors: Jahn, Pavel
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39164
Keywords: karel slavoj amerling;budeč;klatovy;praha;ernestinum;pedagog;lékař;spisovatel;přírodovědec.
Keywords in different language: karel slavoj amerling;budeč;klatovy;ernestinum;pedagogue;doctor;writer;naturalist.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá klatovským rodákem Karlem Slavojem Amerlingem. Zaměřuje se na jeho život a dílo. Bakalářská práce se také zabývá aktualizací povědomí o Karlu Slavoji Amerlingovi. Dotazníkové šetření je součástí práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the native of Klatovy Karel Slavoj Amerling. He focuses on his life and work. The bachelor thesis deals with updating the awareness of Karel Slavoj Amerling. The questionnaire survey is part of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Karel Slavoj Amerling.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Jahn V.pdfPosudek vedoucího práce416,37 kBAdobe PDFView/Open
Jahn O.pdfPosudek oponenta práce713,88 kBAdobe PDFView/Open
Jahn P.pdfPrůběh obhajoby práce264,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.