Title: Výuka tématu místní region na SŠ: Tvorba a evaluace učební podpory
Other Titles: ´Local region' in geography lessons at secondary schools: Creating and evaluation of a textbook
Authors: Ulč, Martin
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39272
Keywords: pre-test;post-test;efektivita výukových metod;didaktická transformace;pedagogický experiment;místní region
Keywords in different language: pre-test;post-test;effectivity of teaching methods;didactic transformation;pedagogical experiment;local region
Abstract: V diplomové práci byla navržena studijní podpora pro výuku místního regionu Plzeňsko ve výuce zeměpisu pro střední školy. Studijní podpora obsahuje pracovní listy, metodickou příručku pro učitele a liší se od zavedeného způsobu výuky především nasazením aktivizujících metod. Výuka prostřednictvím studijní podpory byla ověřena ve výuce pedagogickým experimentem s použitím pre-testu a post-testu. Byla porovnávána efektivita výuky s pomocí studijní podpory oproti frontální výuce s těžištěm v monologickém výkladu.
Abstract in different language: The main focus of the diploma thesis is designing an educational course material for teaching 'local region Pilsen' in geography at high school. The material contains worksheets and methodical instructions for the teacher. It differs from the current teaching method primarily by introducing activating methods. The educational material was tested at school by means of a pedagogical experiment using a pre-test and a post-test. Effectivity of teaching by means of the designed educational material was compared with teaching by means of the current method being based primarily on a monologue-presentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Ulc - DP 2018.pdfPlný text práce7,21 MBAdobe PDFView/Open
Ulc_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce698,01 kBAdobe PDFView/Open
Ulc_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce978,52 kBAdobe PDFView/Open
Ulc_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce164,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.