Název: Konstrukce řídicí jednotky pro jemné polohování krokového motoru
Další názvy: Design of control unit for fine stepper motor positioning
Autoři: Cafourek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Freisleben, Jaroslav
Oponent: Zwiefelhofer, Vlastimil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4015
Klíčová slova: krokový motor;ATmega32;LCD displej;L298N
Klíčová slova v dalším jazyce: stepper motor;ATmega32;LCD display;L298N
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá konstrukcí řídící jednotky pro jemné polohování krokového motoru. Teoretická část je zaměřena na krokové motory, způsoby řízení krokových motorů, mikrokrokování. V praktické části jsou popsány jednotlivé komponenty použité v řídící jednotce. Je podrobně rozepsán hlavní program a program pro pohyb krokového motoru. Na závěr praktické části jsou technické parametry řídící jednotky a deska plošného spoje.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor theses is occupied with the design of the control unit for fine stepper motor positioning. The theoretical part is focussed on the stepper motors, means of the control of the stepper motors and microstepping. All components which are used in the control unit are described in the practical part. There is also specified the main program in detail and the program for the movement of the stepper motor. At the end of the practical part there are specifications of the control unit and the board of the printed circuit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_E09B0251P.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047199_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047199_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047199_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce133,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.