Název: Zemní spojení v sítích vn - detekce a způsoby chránění těchto sítí
Další názvy: Earth connections in HV networks - detection and ways to protect of these networks
Autoři: Novák, Václav
Vedoucí práce/školitel: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40214
Klíčová slova: zemní ochrana;zemní spojení;distribuční síť;izolovaná síť;kompenzovaná síť;odporově uzemněná síť;jednofázová porucha;detekce;lokalizace;metoda fortescue;sekundární odporník;uzlový odporník.
Klíčová slova v dalším jazyce: earth protection;earth fault;distribution system;insulated network;compensated network;resistance-earthed network;single line to ground;detection;localization;method of fortescue;secondary resistor;neutral earthing resistor.
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První tři jsou teoretické, kde je popisována distribuční soustavu České republiky, poruchové stavy, provoz sítí a metoda Fortescue. V další kapitole je definována konkrétní síť, je zde naznačen postup při vytváření výpočtového pro-gramu. V páté kapitole jsou popisovány možnosti detekce, lokalizace a chránění. V poslední kapitole jsou zobrazeny a okomentovány výsledky při aplikaci vybraných metod.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is divided into six chapters. The first three are theoretical, where are described the distribution system of the Czech Republic, types of the earth faults, different neutralearthing arrangement and the Fortescue method. In the next chapter, the specified network isdefined and the procedure for creating a calculation program is indicated. The fifth chapter de-scribes the possibilities of detection, localization and protection. In the last chapter, the resultson specific methods are displayed and annotated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP NovakVaclav.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082209_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082209_oponent.pdfPosudek oponenta práce771,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082209_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce91,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40214

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.