Title: Zemní spojení v sítích vn - detekce a způsoby chránění těchto sítí
Other Titles: Earth connections in HV networks - detection and ways to protect of these networks
Authors: Novák, Václav
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40214
Keywords: zemní ochrana;zemní spojení;distribuční síť;izolovaná síť;kompenzovaná síť;odporově uzemněná síť;jednofázová porucha;detekce;lokalizace;metoda fortescue;sekundární odporník;uzlový odporník.
Keywords in different language: earth protection;earth fault;distribution system;insulated network;compensated network;resistance-earthed network;single line to ground;detection;localization;method of fortescue;secondary resistor;neutral earthing resistor.
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První tři jsou teoretické, kde je popisována distribuční soustavu České republiky, poruchové stavy, provoz sítí a metoda Fortescue. V další kapitole je definována konkrétní síť, je zde naznačen postup při vytváření výpočtového pro-gramu. V páté kapitole jsou popisovány možnosti detekce, lokalizace a chránění. V poslední kapitole jsou zobrazeny a okomentovány výsledky při aplikaci vybraných metod.
Abstract in different language: The master thesis is divided into six chapters. The first three are theoretical, where are described the distribution system of the Czech Republic, types of the earth faults, different neutralearthing arrangement and the Fortescue method. In the next chapter, the specified network isdefined and the procedure for creating a calculation program is indicated. The fifth chapter de-scribes the possibilities of detection, localization and protection. In the last chapter, the resultson specific methods are displayed and annotated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP NovakVaclav.pdfPlný text práce6,47 MBAdobe PDFView/Open
082209_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
082209_oponent.pdfPosudek oponenta práce771,31 kBAdobe PDFView/Open
082209_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce91,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40214

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.