Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJaneček Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMaroušková, Michaela
dc.contributor.refereeTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-17
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:43Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:43Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier82608
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40239
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu image destinace cestovního ruchu a její konkurenční výhody, kdy zkoumanou destinací bylo Finsko. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska. Druhá část práce určuje cíl a metodiku práce. Třetí část práce charakterizuje vybranou destinaci a její hlavní turistické cíle. Čtvrtá část obsahuje výsledky všech použitých metod výzkumu - pozorování, analýza příspěvků na Instagramu, skupinové rozhovory a dotazníkové šetření. Na základě výsledků z výzkumů bylo v poslední kapitole navrženo pět opatření ke zlepšení image vybrané destinace.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectimage destinacecs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectinfluencer marketingcs
dc.subjectinfluencercs
dc.subjectinstagramcs
dc.subjectskupinové rozhovorycs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectpozorovánícs
dc.titleImage jako konkurenční výhoda destinace cestovního ruchucs
dc.title.alternativeImage as a competitive advantage of tourism destinationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on analysis of the tourism destination image of Finland and its competitive advantages. The first chapter is about theoretical basis. The second chapter determines the goal of the work and methodology of the research. In the third chapter is characterized chosen destination and its main tourist goals. The fourth chapter includes results of all used research - observation, analysis of the posts on Instagram, focus groups and survey research. Based on the results of surveys, five measures are proposed in the last chapter of the work. These measures may help with increasing of the destination image of Finland.en
dc.subject.translatedimage of destinationen
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedinfluencer marketingen
dc.subject.translatedinfluenceren
dc.subject.translatedinstagramen
dc.subject.translatedfocus groupsen
dc.subject.translatedsurvey researchen
dc.subject.translatedobservationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marouskova_Michaela.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Marouskova_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce227,95 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce224,43 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.