Název: Informovaný souhlas pacienta a občanskoprávní odpovědnost lékaře
Další názvy: Patient's Informed Consent and Civil Liability of a Doctor
Autoři: Černá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Oponent: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40502
Klíčová slova: informovaný souhlas;lege artis;odpovědnost lékaře;újma;medicínské právo;občanské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: informed consent;lege artis;liability of a doctor;damages;medical law;civil law
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou informovaného souhlasu pacienta a případné občanskoprávní odpovědnosti lékaře. Cílem práce je seznámit čtenáře s povahou informovaného souhlasu, s jeho udělením a v neposlední řadě se vznikem občanskoprávní odpovědnosti lékaře.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the informed consent of a patient and potential civil liability of a doctor. The main aim of the thesis is to introduce to the reader the nature of informed consent, the granting of it, and, last but not least, the commencement of the civil liability of a doctor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova-prace-Cerna.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Cerna K..pdfPosudek oponenta práce351,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Cerna K..pdfPosudek vedoucího práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Cerna K..pdfPrůběh obhajoby práce267,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.