Title: Informovaný souhlas pacienta a občanskoprávní odpovědnost lékaře
Other Titles: Patient's Informed Consent and Civil Liability of a Doctor
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40502
Keywords: informovaný souhlas;lege artis;odpovědnost lékaře;újma;medicínské právo;občanské právo
Keywords in different language: informed consent;lege artis;liability of a doctor;damages;medical law;civil law
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou informovaného souhlasu pacienta a případné občanskoprávní odpovědnosti lékaře. Cílem práce je seznámit čtenáře s povahou informovaného souhlasu, s jeho udělením a v neposlední řadě se vznikem občanskoprávní odpovědnosti lékaře.
Abstract in different language: This thesis deals with the informed consent of a patient and potential civil liability of a doctor. The main aim of the thesis is to introduce to the reader the nature of informed consent, the granting of it, and, last but not least, the commencement of the civil liability of a doctor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Cerna.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cerna K..pdfPosudek oponenta práce351,79 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cerna K..pdfPosudek vedoucího práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cerna K..pdfPrůběh obhajoby práce267,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.