Title: Neplatnost a neúčinnost právních jednání
Other Titles: The invalidity and ineffectiveness of legal acts
Authors: Šobrová, Adéla
Advisor: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40520
Keywords: právní jednání;náležitosti právního jednání;vady právního jednání;zdánlivost;absolutní neplatnost;relativní neplatnost;relativní neúčinnost
Keywords in different language: legal acts;requirements of legal acts;defects of legal acts;putative legal acts;absolute invalidity;relative invalidity;relative ineffectiveness
Abstract: Tato diplomová práce je věnována institutům neplatnosti a neúčinnosti právních jednání. Práce podává obecný výklad dané problematiky ve světle současné právní úpravy, s upozorněním na problematická místa a změny oproti minulé úpravě. V první kapitole je pro uvedení do problematiky nastíněn pojem občanskoprávních skutečností. Další kapitola se věnuje právnímu jednání a požadavkům, které musí splňovat, aby mohlo vyvolávat zamýšlené následky. Poté jsou obecně nastíněny důsledky jejich nedodržení v pojetí minulé i současné právní úpravy. Následující kapitola se zabývá zdánlivostí a jejím příčinami. Čtvrtá kapitola již rozebírá institut neplatnosti. Zaměřena je především na důvody neplatnosti a její formy. Tématem poslední kapitoly je relativní neúčinnost. Rozebrány jsou podmínky úspěšné odpůrčí žaloby a jednotlivé skutkové podstaty odporovatelných právních jednání.
Abstract in different language: This diploma thesis analyses the invalidity and ineffectiveness of legal acts. It explains these institutes in general, points to some questionable areas and gives the comparison with the antecedent legislation. For introduciton the first chapter is dedicated to the legal facts.The second chapter deals with concept of the legal actions themselves and with requirements which are necessary to fulfil for producing legal consequences. After that it outlines the consequences of defective legal acts. The following chapter delas with the putative legal actions and its causes. The fourth chapter analyses the invalidiy of legal actions with focus on main grounds of invalidity and its two forms. The last chapter is devoted to the relative ineffectiveness. It expalains the conditions of successful action and analyses the casse in which it can be applied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Adela Sobrova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Sobrova.pdfPosudek oponenta práce31,09 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Sobrova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Sobrova.pdfPrůběh obhajoby práce264,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.