Title: Motoricko-funkční příprava zaměřená na rozvoj koordinačních schopností u fotbalistů U10
Other Titles: Motor-functional training focused on the development of coordination skills for U10 football players
Authors: Přibáň, Jan
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40630
Keywords: motoricko-funkční příprava;koordinační schopnosti;fotbal
Keywords in different language: motor-functional training;coordination skills;football
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvojem koordinačních schopností u fotbalistů U10. Cílem této práce je vytvoření zásobníku cvičení pro rozvoj koordinačních schopností. Celá práce je rozdělena na dvě části. V první části je shrnuta motorika člověka, učení a pohybové schopnosti. Důležitou částí jsou koordinační schopnosti, které jsou rozdělené a následně charakterizované. Druhá část obsahuje nově navržený a vytvořený zásobník cvičení pro rozvoj koordinačních schopností. Vybraná cvičení jsou stručně popsaná. Každé cvičení obsahuje jeden obrázek grafického znázornění a několik fotek o výchozí pozici a provedení cviku.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims to the improvement of coordination skills of footballer players in the U10 category. The goal of this thesis is to create a stack of exercises for this improvement. The thesis is divided into two main parts. The first part summarizes motor skills, learning, and movement skills. The practical part contains a description of the stack of created exercises for coordination improvement. In addition to the descriptions, a graphic illustration is assigned to each exercise. There are also photos of starting positions and performance of the exercise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan Priban.pdfPlný text práce10,63 MBAdobe PDFView/Open
Priban J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce166,18 kBAdobe PDFView/Open
Priban J. - OP.pdfPosudek oponenta práce164,03 kBAdobe PDFView/Open
Priban J.pdfPrůběh obhajoby práce88,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.