Title: Turkmenistán v mezinárodních vztazích
Other Titles: Turkmenistan in International Relations
Authors: Havránková, Lenka
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40716
Keywords: turkmenistán;neutralita;zemní plyn;nijazov;berdymuhamedov;čína
Keywords in different language: turkmenistan;neutrality;natural gas;niyazov;berdymukhamedov;china
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou Turkmenistánu a snaží se odhalit její charakteristické znaky a cíle. V první polovině se práce zabývá především nástupem autoritářských elit k moci, cestou státu k neutralitě a nerostným bohatstvím. Ve druhé polovině se zabývá analýzou vztahů Turkmenistánu s jinými vybranými státy jako Ruskou federací, Čínou a dalšími.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the foreign policy of Turkmenistan and aims to detect its characteristics and goals. In the first half, the thesis deals with the ascend of the authoritarian elites to power, the road to neutrality, and mineral wealth. In the second half, it deals with the analysis of Turkmenistan's relations with other chosen states such as the Russian Federation, China, and others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lenka Havrankova.pdfPlný text práce543,19 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV-TER_VED_Havrankova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_ OPO_Havrankova.pdfPosudek oponenta práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Havrankova.pdfPrůběh obhajoby práce190,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.