Title: Hodnota soukromí, tlachání a domova očima Angličanů
Other Titles: The value of privacy, gossip and home in the eyes of the English
Authors: Chu, Kateřina
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40816
Keywords: culture;english;home;privacy;gossip
Keywords in different language: culture;english;home;privacy;gossip
Abstract: Tato práce pojednává o třech velmi důležitých životních hodnotách Angličanů - o domovu, soukromí a tlachání. Popisuje jejich vzájemnou provázanost a vše, co s nimi souvisí. Používá teorie dvou známých antropologů - Kate Fox a Jeremyho Paxmana. Po vysvětlení jejich teorií se práce zabývá analýzou knihy Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Tato kniha obsahuje spoustu momentů, které její autorka zachytila na základě svého života, a tudíž na nich můžeme pozorovat teorii domova, soukromí a tlachání v praxi. S pomocí porozumění těchto fenoménů je kniha snadno vysvětlena. Spojení teoretického výkladu a analýzy díla od Austenové poskytuje celkový přehled o této části anglické kultury. Poslední kapitola se zaměřuje na využití výše zmíněného v učitelské praxi.
Abstract in different language: This thesis includes three chapters that work with three values of the English - privacy, home and gossip. It describes the historical context of these values and explains the connection between them. The thesis works with theories of two great anthropologists, Kate Fox and Jeremy Paxman. After explaining this phenomena, Pride and Prejudice, a book by Jane Austen is analysed with the help of these theories. The theories are useful in better understanding everyday life not only of people in the nineteenth century, but also nowadays. The thesis contains some parts of the story of Pride and Prejudice and comments on them from the point of view of the value of privacy, home and gossip in the eyes of the English. In the last chapter, all of the above is used in teaching practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodova_BP.pdfPlný text práce783,65 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Vice_Rodova.pdfPosudek vedoucího práce130,26 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Potocn_Rodova.pdfPosudek oponenta práce146,72 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Rodova.pdfPrůběh obhajoby práce159,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.