Title: Úzkost v psychologii a filosofii
Other Titles: Anxiety in psychology and philosophy
Authors: Kemrová, Lucie
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40862
Keywords: psychologie;filozofie;úzkost;strach;úzkostná porucha;sebepojetí
Keywords in different language: psychology;philosophy;anxiety;fear;anxiety disorder;self-concept
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku úzkosti. V práci je teoreticky shrnuta definice úzkosti, vymezen pojem úzkostné poruchy, uvedeny konkrétní příklady úzkostných poruch. Uveden je i filozofický vhled na tuto problematiku. V praktické části je předveden výzkum, který se zabývá vztahem sebepojetí a úzkostných projevů u žáků ve věku od 12 do 14 let.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focusing on anxiety topic. In the thesis is teoreticly summarized definition of anxiety, defined a concept of anxiety disorder, stated specific examples of anxiety disorders. There i salso presented a philosophical point of view on the topic. In the practical part is presented research, which deals with relation of self-concept and anxiety phenomenons on students from 12 to 14 years old.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kemrova_BP.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
op_Kemrova_lovasova.docxPosudek oponenta práce79,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ved_Kemrova_murgas.docxPosudek vedoucího práce49,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Kemrova.pdfPrůběh obhajoby práce166,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.