Title: Otázka lidské "plasticity"
Other Titles: The question of human "plasticity"
Authors: Zenkerová, Aneta
Advisor: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Referee: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40875
Keywords: lidská tvárnost;výchova;geny;transgenerační přenos;dědičnost;environmentální determinismus;psychická determinismus;ontogeneze
Keywords in different language: gens;education;plasticity;environmental determinism;psychological determinism;transgenerational transmission;ontogeny;genetic inheritance
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o problematice lidské tvárnosti. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na teorii a filozofii výchovy a její možnosti v kulturním a sociálním kontextu. Druhá část je vedena v psychobiologické rovině. Kapitoly se zaměřují obzvlášť na psychologickou tvárnost na pozadí genů, a to od početí až po dospělost. Přiblíženy jsou také biologické aspekty dědičnosti. Poslední kapitoly jsou věnovány problematice transgeneračního přenosu v kulturním a historickém kontextu.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, I focused on the topic of human plasticity from a biological, psychological and philosophical perspective. The work is divided into two parts. The first part delineates the theory and philosophy of upbringing and its possibilities in cultural and social contexts. The second part is conducted on a psycho-biological level. Its chapters concentrate especially on psychological formability against genetic background from conception to adulthood. The biological aspects of heredity are mentioned as well. The last chapters are dedicated to the issue of transgenerational transmission in cultural and historical context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika lidske plasticity.pdfPlný text práce418,03 kBAdobe PDFView/Open
ved_Zenkerova_murgas.docxPosudek vedoucího práce51,51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Zenkerova_polak.docxPosudek oponenta práce58,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Zenkerova.pdfPrůběh obhajoby práce285,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.