Title: Veřejné užívání a jeho právní úprava
Other Titles: Public use
Authors: Fialová, Nikola
Advisor: Kuchynka, Petr
Referee: Malast, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4091
Keywords: veřejné a soukromé právo;předmět;subjekt;obecné a zvláštní veřejné užívání;pozemní komunikace;podzemní a povrchové vody;právní úprava;pozitivněprávní úprava
Keywords in different language: private and public law;objects and subjects of public use;general and special public use;communication over land;underground waters;surface waters;legal regulation;valid law
Abstract: Téma diplomové práce je veřejné užívání a je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám historií tohoto institutu správního práva, uvádím subjekty veřejného užívání, jeho předmět a druhy. Z pozitivněprávní úpravy jsem se zaměřila na materiální statky, kterými jsou pozemní komunikace a vody.
Abstract in different language: The graduation theses on the topic public use you familiarize with institute od administrative lax, which is concerned with private and public law. Sence of public use is providing benefit, which has ability to be used. The objects of public use and in my thesis I focuse on the communication over land, underground and surface waters, water works. Subjects of public use are called users and their range is differentiated by type of public use. I discusses the types of public use, which distinguishes the general public use and special public use. The main difference between them is charging. The main part of graduation theses is the valid law of using communication overland and the current legislation of waters too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-VU 2012.pdfPlný text práce459,94 kBAdobe PDFView/Open
DP-Fialova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce935,94 kBAdobe PDFView/Open
DP-Fialova-Malast.pdfPosudek oponenta práce932,79 kBAdobe PDFView/Open
DP-Fialova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce605,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.