Název: Dozor a kontrola činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Další názvy: Supervision and control of corporation's activity according to law 128/2000 Sb.
Autoři: Václavíková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Kopecký, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4114
Klíčová slova: dozor nad činností obcí;kontrola nad činností obcí;územní samospráva;obec;právní předpisy obcí;veřejná správa
Klíčová slova v dalším jazyce: supervision of activities of municipalities;control of activities of municipalities;self-governing territorial units;municipality;laws of municipalities;public administration
Abstrakt: Téma mé diplomové práce se zaměřuje na dozor a kontrolu činnosti obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Práci člením na 5 kapitol. V těchto kapitolách pojednávám o základních pojmech vztahujících se k této problematice, právnímu vývoji dozoru a kontroly od roku 1990 až do roku 2006 a aktualní pravní upravě a problematice dozoru a kontroly činnosti obcí podle zákona o obcích.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is focused on supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act no. 128/2000 Coll., on Municipalities. MY thesis is consist of 5 chapters. In these chapters I define the basic concepts relating to these issues, I deal with the legal development of supervision and control during the period from 1990 till 2006 and I deal with the actual legal regulations and issues of supervision and control of activities of municipalities pursuant to the Act of Municipalities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_ Dozor_a_kontrola.pdfPlný text práce475,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Vaclavikova-Henych.pdfPosudek vedoucího práce856,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Vaclavikova-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce415,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Vaclavikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce543,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.