Název: Vybrané skupiny mikroorganismů v návrzích praktických cvičení pro základní školy
Další názvy: Selected groups of microorganisms in the design of practical exercises from natural science for primary school
Autoři: Sýkorová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová Petra, Mgr.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41293
Klíčová slova: praktické cvičení;kvasinky;plísně;sinice;řasy;nálevníci;výukové metody
Klíčová slova v dalším jazyce: practical exercises;saccharomyces;golf forms;cyanobacteria;algae;ciliophora;teaching methods
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je návrh pěti praktických cvičení pro výuku přírodopisu. Tato cvičené jsou navržena pro žáky 6. ročníku základní školy. Vybranými tématy jsou kvasinky, plísně, sinice, řasy a nálevníci. Cílem těchto cvičení je, aby si žáci upevnili své teoretické znalosti o vybraných mikroorganismech a aby zlepšili své dovednosti s mikroskopy. Navržená praktická cvičení byla pilotně ověřována na vybraných základních školách. Pro potřeby diplomové práce byl navržen i evaluační dotazník pro žáky a pro učitele. Dotazník zjišťuje pohled žáků a učitelů na mikroskopování a na praktická cvičení.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this diploma thesis is five practical exercises for teaching biology. These exercises are designed for students at sixth grade at primary school. Themes are saccharomyces, mold forms, cyanobacteria, algae and ciliophora. Each practical excercise is designed for two schools lessons. The purpose of these exercises is improve theoretical knowledge about of selected microorganisms and to improve students experience with the microscope. This practical exercises were pilot tested at selected primary schools. There was designed a short evaluation questionnaire for students and their teachers of biology. The questionnaire founds out the students and their teachers approach to microscopy and practical exercises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vybrane skupiny mikroorganismu v navrzich praktickych cviceni pro zakladni skoly_Kristyna_Sykorova_2020 .pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce143,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce567,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.