Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBílková, Kateřina
dc.date.accepted2020-9-8
dc.date.accessioned2020-11-10T00:35:41Z-
dc.date.available2018-12-7
dc.date.available2020-11-10T00:35:41Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier80540
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41309
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem organizačních forem ve výuce anglického jazyka a je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část poskytuje čtenáři fundované informace týkající se organizačních forem s ohledem na organizaci třídy. Jsou zde vybrány a déle rozpracovány čtyři hlavní organizační formy: frontální výuka, samostatná práce, práce ve dvojici a práce ve skupině. Důraz je kladen zejména na popis jednotlivých forem, jejich užití, výhody a nevýhody. Vysvětlena je také tematika zabývající se zasedacím pořádkem a rolí učebnic v hodinách anglického jazyka vzhledem k její blízké souvislosti s daným tématem. Praktická část této práce obsahuje výzkum, který byl proveden pomocí analýzy daného obsahu. Předmětem výzkumu bylo analyzování učebnic anglického jazyka a s nimi souvisejících učitelských příruček pro druhý stupeň základních škol, konkrétně jakým způsobem vybrané učebnice a příručky pracují s organizačními formami výuky. Výsledky ukazují, že jak učebnice, tak korespondující učitelské příručky se zabývají interakčními vzorci jen velmi omezeně, čímž neposkytují učitelům anglického jazyka dostatečnou oporu.cs
dc.format45 s. (80 638 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=80540-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectorganizační formy výukycs
dc.subjectfrontální výukacs
dc.subjectsamostatná prácecs
dc.subjectpráce ve dvojicics
dc.subjectpráve skupiněcs
dc.titleOrganizační formy ve výuce anglického jazykacs
dc.title.alternativeOrganizational Forms in English Language Classen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis graduate thesis is concerned with the topic of organizational forms in English language class and consists of two main parts, theoretical and practical one. The theoretical background provides the reader cohesive information concerning organizational forms with respect to classroom management. Four main types of organizational forms are selected and further elaborated, specifically whole-class teaching, individual work, pair work and group work. Emphasis is placed primarily on the description of individual forms, their use, advantages and disadvantages. The topics of seating arrangements and roles of language textbooks are included as well due to their close relation to the subject matter. The practical part of the thesis contains a research conducted by means of content analysis. The aim of the research was to examine lower secondary English language textbooks with corresponding teacher's books, particularly the way they deal with individual organizational forms. The results indicate that both textbooks and teacher's book work with interaction patterns to a very limited extent, thus providing insufficient support for English language teachers.en
dc.subject.translatedorganizational formsen
dc.subject.translatedinteraction patternsen
dc.subject.translatedwhole-class teachingen
dc.subject.translatedindividual worken
dc.subject.translatedpair worken
dc.subject.translatedgroup worken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Katerina Bilkova final.pdfPlný text práce630,97 kBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Kleck_Bilkova.pdfPosudek vedoucího práce88,62 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Skop_Bilkova.pdfPosudek oponenta práce145,53 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Bilkova.pdfPrůběh obhajoby práce397,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.