Title: Testování algoritmů pro automatické nastavování parametrů PID regulátorů
Other Titles: Testing of algorithms for automatic tuning of PID controllers
Authors: Slavíček, Lukáš
Advisor: Balda Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41543
Keywords: testování pid regulátorů;automatické nastavování pid regulátorů;pidma;monarco hat;rexygen;pid_compact;simatic;tia portál;sada testovacích systémů;autotuner
Keywords in different language: pid controller testing;automatic pid controller setting;pidma;monarco hat;rexygen;pid_compact;simatic;tia portal;set of test systems;autotuner
Abstract: Tato diplomová práce vznikla za účelem otestovat algoritmy automatického nastavování parametrů průmyslově používaných regulátorů. Regulace byla testována pro algoritmus implementovaný v průmyslových počítačích od společnosti Siemens a algoritmus vyvinutý firmou REX Controls a implementovaný v řídicím systému REXYGEN. Práce obsahuje jak podrobný popis obou regulátorů, tak i jejich výhody a nevýhody pro použití v praxi. Testování bylo provedeno na systémech navržených od pánů ?ströma a Hägglunda.
Abstract in different language: This master thesis was created in order to test algorithms for automatic setting of parameters of industrially used controllers. The control was tested for an algorithm implemented in industrial computers from Siemens and an algorithm developed by REX Controls and implemented in the REXYGEN control system. The thesis contains a detailed description of both controllers, as well as their advantages and disadvantages for use in practice. The testing was performed on systems designed by Mr. ?ström and Mr. Hägglund.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slavicek.pdfPlný text práce13,46 MBAdobe PDFView/Open
slavicek-v.pdfPosudek vedoucího práce812,68 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-o.pdfPosudek oponenta práce869,8 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce336,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.