Title: Využití Source Engine pro vizualizaci a interakci v prostředí digitální továrny a tvorba studijních podkladů
Other Titles: Use of Source Engine for Visualization and Interaction in a Digital Factory Environment and Education Support Development
Authors: Polcar, Jiří
Advisor: Hořejší, Petr
Referee: Kopeček, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4158
Keywords: digitální továrna;DIGITOV;Half-Life 2;Valve Hammer Editor;Source Engine;Source SDK
Keywords in different language: digital factory;DIGITOV;Half-Life 2;Valve Hammer Editor;Source Engine;Source SDK
Abstract: Cílem bakalářské práce je popsat tvorbu SW balíku zdrojů pro tvorbu modelů výrobních podniků za využití Source Engine (který je známý jako herní engine např. pro Half-Life 2) a výukových podkladů ve formě e-booku obsahujícího návod na použití tohoto balíku a poskytujícího kurz tvorby v Source SDK určený pro studenty předmětu KPV/DPVR - digitální podnik a virtuální realita.
Abstract in different language: Goal of the thesis is to describe development of a software package for making models of manufacturing companies using Source Engine (which is used for powering computer games, for instance Half-Life 2) and to create education materials in the form of an e-book including a manual for use of this package and providing a Source SDK editing course for students of the subject KPV/DPVR - Digital Factory and Virtual Reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Polcar_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce487,97 kBAdobe PDFView/Open
Polcar_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce694,47 kBAdobe PDFView/Open
Polcar_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce321,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.