Title: Vliv tlaku chladicí kapaliny na životnost nástroje při soustružení slitin titanu
Other Titles: Effect of coolant pressure for tool life when turning titanium alloys
Authors: Šindelář, Ondřej
Advisor: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41597
Keywords: soustružení;hrubování;titanové slitiny;ti-6al-4v;vysokotlaké chlazení;kruhová vbd;chlazení hřbetu vbd;životnost nástroje;opotřebení hřbetu
Keywords in different language: turning;roughing;high-pressure cooling;titanium alloys;ti-6al-4v;round insert;insert flank cooling;tool life;flank wear
Abstract: Tato diplomová práce řeší vliv tlaku chladicí kapaliny na životnost obráběcího nástroje během hrubovacího soustružení titanových slitin. Cílem práce bylo otestovat nově navržený nástroj, který disponuje možností současného přívodu řezné kapaliny na čelo i hřbet kruhové vyměnitelné břitové destičky. Jedná se o unikátní technologické řešení. Nový nástroj byl porovnáván s běžně dostupným komerčním nástrojem stejné geometrie vybaveným pouze čelním přívodem řezné kapaliny. Zkoumaným a hodnoceným parametrem byla životnost nástroje, přičemž vyhodnocení životnosti bylo provedeno na základě maximálního opotřebení hřbetu. Obráběným materiálem byla titanová slitina Ti-6Al-4V. Ukázalo se, že nasazením technologie kombinovaného přívodu řezné kapaliny lze dosáhnout značeného prodloužení životnosti nástroje. V závěru jsou popsány konkrétní benefity použití této technologie včetně dosažených výsledků testování.
Abstract in different language: This thesis describes the impact of pressure of coolant on the service life of cutting tool during rough turning of titanium alloys. The aim of this work was to test newly designed tool, which allows simultaneous flow of cutting liquid on the face and on the flank of a circular replaceable insert. This is a unique technological solution. The new tool was compared with a commonly available commercial tool of the same geometry equipped with only a front cut fluid supply. The examined and evaluated parameters were the tool life, which was assesed on the basis of the flank wear. The machined materiál was titanium alloy Ti-6Al-4V. The study shows significant expansion of tool life by used combined liquid cutting technology. Specific advantages of using this technology are described in the conclusion, including the achieved testing results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ondrej_Sindelar.pdfPlný text práce11,97 MBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni KP_Sindelar.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP706,31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek DP Sindelar.pdfPosudek oponenta práce553,14 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Sindelar.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Sindelar.PDFPrůběh obhajoby práce598,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41597

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.