Title: Vliv firemní strategie na výkonnost podniku
Other Titles: Influence of corporate strategy on company performance
Authors: Jamrich, Milan
Advisor: Horejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41617
Keywords: strategie podniku;výkonnost podniku;management;obchodní prostředí;finanční analýza;ukazatel výkonnosti;balanced scorecard;průmyslový podnik
Keywords in different language: company strategy;company performance;management;business environment;financial analysis;performance indicator;balanced scorecard;industrial company
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretický základ informací, zabývající se problematikou strategie podniku a měření její výkonnosti. Teoretická část dává podklad pro zpracování aplikační části, ve které jsou zmapovány důležité parametry a ukazatele pro určení výkonnosti podniku na jejichž základě lze zvolit podnikovou strategii.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a theoretical basis of information, dealing with the issue of company strategy and measuring its performance. The theoretical part provides the basis for the processing of the application part, in which important parameters and indicators for determining the performance of the company are mapped, on the basis of which the company strategy can be chosen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JAMRICH_Milan_.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho DP_Jamrich.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
M. Jamrich_Hodnoceni oponenta DP.pdfPosudek oponenta práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Jamrich20082020155345.pdfPrůběh obhajoby práce543,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.