Název: Sociolekt v prostředí čajovny
Další názvy: The sociolect in the environment of tearooms
Autoři: Horová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41635
Klíčová slova: sociolektismy;slangy;tvoření slangových pojmenování;čajovny
Klíčová slova v dalším jazyce: sociolectisms;slangs;formation of slang lexemes;tearooms
Abstrakt: Předmětem mé práce je sociolekt v prostředí čajovny. Hlavním cílem bylo nashromáždit dostatečný jazykový materiál ke zkoumání tohoto sociolektu. V práci se zaměřujeme na charakteristiku prostředí a uživatelů sociolektu. Zároveň analyzujeme získaný jazykový materiál. Součástí práce je slovníček získaných sociolektismů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my work is the sociolect in the environment of tearooms. The main aim was to collect sufficient language material to analyse this sociolect. In the work we focus on characteristics of the environment and users of the sociolect. We also analyse the collected language material. A dictionary of collected sociolectismsis integral to this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Horova_Bakalarska-prace.pdfPlný text práce521,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_malkova.pdfPosudek oponenta práce52,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce50,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
horova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce81,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.