Title: Sociolekt v prostředí čajovny
Other Titles: The sociolect in the environment of tearooms
Authors: Horová, Hana
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41635
Keywords: sociolektismy;slangy;tvoření slangových pojmenování;čajovny
Keywords in different language: sociolectisms;slangs;formation of slang lexemes;tearooms
Abstract: Předmětem mé práce je sociolekt v prostředí čajovny. Hlavním cílem bylo nashromáždit dostatečný jazykový materiál ke zkoumání tohoto sociolektu. V práci se zaměřujeme na charakteristiku prostředí a uživatelů sociolektu. Zároveň analyzujeme získaný jazykový materiál. Součástí práce je slovníček získaných sociolektismů.
Abstract in different language: The topic of my work is the sociolect in the environment of tearooms. The main aim was to collect sufficient language material to analyse this sociolect. In the work we focus on characteristics of the environment and users of the sociolect. We also analyse the collected language material. A dictionary of collected sociolectismsis integral to this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horova_Bakalarska-prace.pdfPlný text práce521,6 kBAdobe PDFView/Open
horova_malkova.pdfPosudek oponenta práce52,24 kBAdobe PDFView/Open
horova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce50,05 kBAdobe PDFView/Open
horova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce81,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.